POHÁR SLOVENSKÉHO KRASU 2020

44. VEĽKÁ CENA SLOVENSKA

58. Pohár rektora TU Košice

Sprievodné preteky veteránskych MS 2020

8.-14.8.2020


Organizátori:
Slovenský zväz orientačných športov
Slovenská asociácia univerzitného športu
Klub orientačného behu KOB Kysak
Klub orientačného behu ATU Košice
Termín:

8.-14.8.2020

Centrum pretekov:

Kulturpark, Kukučínova 2, Košice
GPS:48.714112, 21.256424

Klasifikácia pretekov:

5–etapové otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom behu
Preteky nie sú hodnotené do slovenského rebríčka.

08.8. (sobota) E1 -šprint, Košice, areál TU+sídlisko Park Angelinum
09.8. (nedeľa) E2 -šprint, Košice, centrum mesta + Mestský park
11.8. (utorok) E3 -skrátená trať, (cca 70% dlhej trate), Budimír
12.8. (streda) E4 -stredná trať,Sigord
14.8. (piatok) E5 -skrátená trať, (cca 70% dlhej trate), Silica
Kategórie:
M, W-10
M, W-10R /s doprovodom/
M, W-12
M, W-14
M, W-16
M, W-18
M, W-20
M, W 21-E,A
Open L (dlhá) – mapovo náročná 4-7 km dlhá trať
Open M (stredná)- mapovo stredne náročná 3-5 km dlhá trať
Open S (krátka) – mapovo nenáročná 1,5-3 km dlhá trať
Prihlášky:

– prostredníctvom on-line prihlasovacieho systému https://is.orienteering.sk/competitions/1581
– výnimočne e-mailom na adresu: obkysak@obkysak.info
Prihlášku e-mailom považujte za doručenú po jej spätnom potvrdení.
Termín prihlášok: pozri prehľad výšky štartovného
Prihlášky po 10.7.2020 sú možné len na adrese:obkysak@obkysak.info

Poplatky:

Poplatky (štartovné+ubytovanie+parkovné) je potrebné uhradiť k príslušnému termínu prihlášok na účet:

IBAN: SK30 0900 0000 0051 0829 9211
Názov účtu: Klub orientačného behu Kysak
BIC SWIFT kód: GIBASKBX
Banka: SLSP a.s.
Do poznámky uveďte: entry fee karst + názov klubu, príp. meno pretekára

Vo výnimočných prípadoch je možné poplatky uhradiť pri prezentácii.

Štartovné:
Kategórie do 15.5.2020 do 15.6.2020 po 15.6.2020
M,W-10, -10R,-12,-14 30.-EUR 35.-EUR 40.-EUR
M,W-16,-18,-20, Open 40.-EUR 45.-EUR 55.-EUR
M,W 21- 55.-EUR 65.-EUR 80.-EUR
Storno poplatky,zmeny:

Odhlášky
do 15.6.2020 – vrátenie 100 % štartovného (-bankové poplatky)
do 10.7.2020 – vrátenie 75 % štartovného (-bankové poplatky)
po 10.7.2020 – vrátenie 50 % štartovného (-bankové poplatky
Zmeny
do 10.7.2020 – zdarma
do 20.7.2020 – za poplatok 3 EUR/zmena
Po termíne 20.7.2020 zmeny nie sú možné.

Raziaci systém:

Bude použitý raziaci systém SI, prosíme uviesť číslo vlastného SI čipu do prihlášky.
Požičanie čipu je možné za 1.-EUR /etapa. V prípade nevrátenia čipu bude organizátor vymáhať úhradu 30.-EUR.
Na všetkých etapách bude zapnutý SIAC mode.

Ubytovanie:

Účastníci pretekov môžu využiť rovnaké možnosti pre ubytovanie ako účastníci WMOC (objednávanie cez link nižšie):
https://www.wmoc2020.sk/ubytovanie/

A – kemp 6.-EUR os/noc
B – internát 12.-EUR os/noc
C – telocvičňa 4.-EUR os/noc

Ubytovanie na internáte je nevyhnutné prihlásiť do 30.6.2020.
Ďalšie možnosti ubytovania v Košiciach a okolí nájdete na ubytovacích portáloch, príp. priamo na stránkach poskytovateľov ubytovacích služieb.

Stravovanie:

Stravovacie zariadenia v centre pretekov a v okolí, bufet na zhromaždisku.

Doprava:

V limitovanom rozsahu je možné objednať si WMOC dopravu

Parkovné:

15.-EUR/auto/pobyt;  35.-EUR/mikrobus/karavan/pobyt;  70.-EUR/autobus/pobyt

Prezentácia:
v centre pretekov 6. augusta 2020 16:00-19:00
7. augusta 2020 10:00-21:00
na zhromaždisku 1.etapy 8. augusta 2020 8:00-9:30
Predbežné časy štartu:
E1 13:30
E2 14:00
E3 11:00
E4 11:00
E5 11:00
Mapy:

E1,E2 – ISSprOM 2019, 1:4 000, e=2m, stav 2020
E3,E4,E5 – ISOM 2017, 1:10 000, e=5m, stav 2020

Terén:

Všetky etapy sa budú bežať v terénoch veteránskych MS 2020.
E1 (WMOC šprint kvalifikácia)
Rovinatý priestor je zložený z dvoch častí. Prvú tvorí areál univerzity s administratívnymi budovami a priľahlými parkami. Druhá časť je tvorená starším typom mestských obytných blokov a malých parkov nachádzajúcich sa medzi nimi.
E2 (WMOC šprint finále)
Rovinatý priestor s 2 rozdielnymi typmi terénu. Jednu časť tvorí historické centrum mesta pozostávajúce z kombinácie ulíc, priechodov, nádvorí a malých námestí s občasnými vegetačnými prvkami. Druhú, menšiu časť tvorí mestský park. Nachádza sa tam viac rozmanitých vegetačných prvkov ako sú záhony a živé ploty a tiež nejaké umelé objekty.
E3 (WMOC lesná kvalifikácia)
Priestor je kombináciou detailného terénu s typickým kontinentálnym terénom. V teréne sa vyskytuje väčšinou čistý listnatý les s veľmi dobrou priebežnosťou a viditeľnosťou a lesné chodníky a cesty strednej hustoty. Len v menšej časti terénu sa nachádza hustejší porast.
E4 (WMOC stredná trať finále)
V priestore sa nikdy nekonali preteky v orientačnom behu.
Je bohatý na terénne detaily pochádzajúce zo zosuvov pôdy a terénnej erózie. Pre tento terén je typický výskyt bažín. Vegetáciu tvoria väčšinou listnaté lesy, priebežnosť a viditeľnosť je väčšinou dobrá. Nachádza sa tam len niekoľko hustníkov. Vyskytuje sa stredne hustá sieť lesných chodníkov a ciest.
E5 (WMOC dlhá trať finále)
Krasový terén so závrtmi. Na svahoch závrtov sú často kamenné polia a zrázy s výškou 1 až 3 metre. Priestor pretekov sa vyznačuje 3 rozdielnymi typmi vegetácie. Prvým typom je listnatý les s občasnými ihličnatými stromami, kde je veľmi dobrá priebežnosť a viditeľnosť. Druhá časť je polootvorená alebo otvorená oblasť s rôznou priebežnosťou a viditeľnosťou. V tretej časti terénu je hustejšia vegetácia.

Tréning:

7., 10. a 13. augusta 2020    8:00-17:00 hod.

Vzdialenosti:
centrum – E1 4 km
centrum – E2 3 km
centrum – E3 15 km
centrum – E4 41 km
centrum – E5 71 km
Ceny:

Za celkové výsledky budú pretekári na 1.-3. mieste odmenení vecnými cenami.

Funkcionári pretekov:
riaditeľ Jaroslav Kollár R3
hlavný rozhodca Valér Franko R1
stavba tratí E1 Barbora Pavlíková R3
E2 Libor Semančík
E3 Tomáš Sokol
E4 Miroslav Kollár R3
E5 Dávid Franko R3
Informácie:

https://karst2020.obkosice.sk/ alebo mailom na: obkysak@obkysak.info
tel. +421908391807

Poznámky:

Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.
Preteky E5 sa uskutočnia na území národného parku Slovenský kras.

Ochrana osobných údajov:

Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných
údajov (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovnej listine a výsledkoch na
internetovej stránke pretekov a v informačnom systéme Slovenského zväzu orientačných športov (SZOŠ).
Podrobné informácie k spracovaniu osobných údajov sú uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je zverejnený na internetovej stránke (SZOŠ).

Schvaľovacia doložka:

Tieto propozície boli schválené Sekciou OB SZOŠ dňa 13.12.2019

Valér Franko Jaroslav Kollár
hlavný rozhodca riaditeľ pretekov

Dokument na stiahnutie vo formáte PDF